Pressemeddelse: Sammen om fremtidens kommune

8. december 2021

Godt begyndt er halvt fuldendt, lyder et gammelt mundheld, og selv om det nok er at tage munden for fuld, så er vi overbevist om, at det konstruktive samarbejde og den velvilje, der har kendetegnet de første par ugers bestræbelser på at finde løsninger, er et rigtigt godt tegn for det det videre arbejde i det nye byråd 

Efter valgnatten, hvor De Konservative, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre blev enige om et tæt samarbejde, er det lykkedes at lave en tillægsaftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Posterne er ved at være fordelt, og vi skal til at tage hul på de store udfordringer, der er for Slagelse kommune. 

Imens der er blevet arbejdet med at få alle enderne til at nå sammen, har de fire partier også arbejdet med at sætte ord på den nye retning som skal præsenteres og udfoldes i det nye år. 

“Jeg tror, at der på lignende vis er mange borgere i Slagelse kommune, der er villige til at bidrage til løsninger og i øvrigt forstår vigtigheden i at prioritere. Vi kan ikke gøre det hele på en gang. Den præmis tror jeg, at vores foreninger og kulturliv godt kan forstå, også selv om de ikke selv står først for tur”. “Borgerne i Slagelse kommune er nemlig vores råstof, som vi skal have bragt yderligere i centrum. Sammen skal vi spille hinanden gode, og bedre end det er lykkedes før”, siger Troels Brandt fra det Radikale Venstre. 

Jane Dahl fra De konservative fortsætter: ”Kommunen skal i højere grad vejlede og finde løsninger i samarbejde med erhvervslivet. Vi skal virkelige være kreative, når vi i fremtiden skal sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til stede. Det kræver, at vi sætter os sammen og gearer vores uddannelsessystem til at levere de kompetencer, der er brug for. Derfor glæder jeg mig vildt til at komme i gang med at få skabt sammenhæng mellem uddannelse, erhvervsudvikling og beskæftigelsesindsats”. 

Også Jørgen Grüner fra SF glæder sig at komme i gang med arbejdet. ”Vi har allerede taget de første skridt i den forgangne periode, og jeg glæder mig til at få udmøntet bæredygtighedsstrategien og samtidig få skub i elektrificeringen af vores transport og varmeproduktion. Uanset vores lokale problemer i Slagelse Kommune bliver vi nødt til at prioritere den globale klimadagsorden langt højere i de kommende år. Det skylder vi de kommende generationer”, sider Jørgen Grüner. 

Kommende gruppeformand for V, Stén Knuth siger: ”Og skal vi tiltrække offentlige og private investeringer, skal vi samarbejde med Kalundborg, Sorø og Næstved, både politisk, administrativt, og på uddannelses- og erhvervsområdet. Det glæder mig meget, at vi også er enige i det”. 

”De fire partier har i de sidste uger arbejdet rigtigt godt sammen, og jeg føler, at vi alle er parat til at lytte, forstå og bøje os imod hinanden for at finde fælles løsninger. Og det bliver der i høj grad brug for”, siger Knud Vincents, der om få uger sætter sig i borgmesterstolen. ”Vi skal have styrket ledelseskraften i organisationen, og vi skal skabe en ny retning, der sikrer, at vi bruger de offentlige ressourcer – både de ansattes tid og skattekronerne – mest fornuftigt. Vi kan ikke det hele, men det vi sætter i gang skal gøres med kvalitet og det skal gøres færdigt”, slutter Knud Vincents. 

De fire partier har formuleret ”Sammen om fremtidens kommune”. I Kombination med den nye styrelsesvedtægt, der beskriver den nye udvalgsstruktur, peger det politiske papir på en række områder, som skal og vil blive prioriteret de kommende måneder og år.