Regionsrådet i Region Sjælland

Anders Koefoed


Mobil: +45 20 78 60 68
Email: koefoed@slagelse.dk

Regionsrådsmedlem for Venstre i 
Slagelse-kredsen.