Konstitueringsaftale 2021

17. november 2021

Konstitueringsaftale mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Parterne er enige om at pege på Venstres Knud Vincents som borgmester, og Det Konservative Folkepartis Jane Dahl som viceborgmester. De øvrige poster fordeles, når vi kender det endelige valgresultat med de personlige stemmer. De kommende dage vil vi udarbejde en udvalgsstruktur, der kan understøtte de politiske pejlemærker. 

Parterne er enige om, at Slagelse Kommune har brug for en ny retning. En retning hvor den politiske ledelse, respekten for de politiske beslutningsprocesser, for forvaltningen og for kvalificeringen af beslutningsgrundlaget kommer i fokus. En af vores vigtigste opgaver bliver at genoprette tilliden mellem politikere og borgerne i Slagelse Kommune.

Der er mange udfordringer at tage fat på: 

  • Antallet af ældre er stigende i kommunen og vi skal have værdigheden tilbage i ældreplejen. 
  • Anlægsbudgettet er reduceret voldsomt og der skal træffes en række vanskelige valg de kommende år for at bringe kommunens budget i balance 
  • Vi skal have ekstra fokus på sundhedsområdet, både mentalt og fysisk, så der kommer fokus på en sund og aktiv livsstil. De frivillige kræfter og foreninger kan noget helt specielt. Her er det lysten og engagement, der er drivkræften. Vi skal skabe bedre rammer for de frivillige, så den positive effekt af dette engagement, når længere ud til gavn for alle Slagelse Kommunes borgere. 
  • Erhvervspolitikken skal opprioriteres, så vi hurtigt kan imødekomme de ønsker virksomhederne har. Der skal være fokus på at finde løsninger, så vi bliver den fortrukne kommune i Danmark. 
  • Vi skal tage klimadagsordenen alvorligt og reducere CO2 udledningen, samt have fokus på mere natur og flere levesteder til gavn for biodiversiteten. Endelig skal vi sikre vores byer mod den stigende vandstand. 
  • Vi skal have flere unge igennem vores folkeskole med de nødvendige kompetencer, så de får en ungdomsuddannelse. Vi skal investere i vores børn og unge, styrke den forebyggende indsats og støtte familierne. 
  • Kulturområdet skal ses i sammenhæng mellem erhvervsudviklingen og bidrage til at styrke brandingen af vores kommune. Kommunen har brug for borgere, der er stolte over vores kommune og bidrager til en positiv omtale. 

Vi har igennem den forgangne byrådsperiode haft et godt samarbejde. På trods af synlige ideologiske forskelle i gruppen er det lykkedes at bevare fokus på opgaven, og nå de nødvendige løsninger. Vi står på skulderne af disse erfaringer. Vi spiller hinanden gode.