Knud Vincents - Borgmester

Knud Vincents - Byrådsmedlem for Venstre i Slagelse Kommune

Knud Vincents

Borgmester
Formand for Økonomiudvalget


Telefon: +45 20 45 97 98PRÆSENTATION TIL KOMMUNALVALGET 2021

Mit navn er Knud Vincents, jeg er 56 år gammel og stiller op for at blive Slagelse Kommunes næste borgmester.

Jeg er født og opvokset i Bisserup og har boet her hele mit liv. Jeg har været selvstændig siden 1985 og haft min egen gård siden 1989. Her dyrker jeg bl.a. blomkål, spidskål, kartofler, hvede & frøavl. 

Jeg bor sammen med min kone gennem 32 år Birgit og vores hund Nala. Sammen har vi to voksne døtre, Karina og Matilde, som er flyttet hjemmefra.

Jeg har gennem hele mit liv været aktiv i foreningslivet. I mine unge dage var det i fodboldklubben, senere blev det i den lokale brugs og den lokale landboforening.

Senere blev jeg medlem af bestyrelsen i Bisserups lokale vandværk, hvor jeg har været formand de sidste 25 år. I 1996 meldte jeg mig ind i den lokale Venstre-forening i Skælskør.

Igennem 25 år har jeg engageret mig i det lokal- og regionalpolitiske gennem Venstre. Her har jeg altid haft fokus på at forbinde hele vejen fra vælgeren til lokalforeningen, til regionspolitikken, til folketinget og Venstres øverste ledelse.

Det har jeg gjort som kasserer, bestyrelsesmedlem, næstformand, formand, hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem, gruppeformand for Venstre i Slagelse Byråd og nu som borgmesterkandidat her i kommunen.

Jeg er en person, der brænder 100% for det jeg sætter mig for. Og jeg brænder for at udvikle og gøre en forskel Slagelse Kommune på den lange bane.

Vi skal altid have fokus på den langsigtede udvikling. Vi skal sigte mod, at næste generation får en endnu bedre kommune. Og derfor skal vi turde være visionære, og handle efter en langsigtet plan.

Som lokalpolitiker handler det om at finde løsninger for både borgerene, medarbejderene og virksomhederne. Og derfor gælder det om at kunne samarbejde bredt. Det kan jeg.

Jeg tror på vi skal turde være visionære. Vi skal udvikle vores kommune, så vi giver den videre i endnu bedre stand til vores børn. Og det skal vi gøre på tværs af vores 3 købstæder, 100 landsbyer og 2 øer. Det handler at se kommunen som en helhed og ikke i fraktioner.

Som borgmester vil jeg kæmpe for, at vi får sat en ny retning for vores kommune. Vi skal skabe nye arbejdspladser, forbedre kernevelfærd og sikre trygheden i hele vores kommune.

Skal vi lykkedes med det, så skal vi tage fat om roden på vores problemer nu. Vi skal have knækket kurverne og vendt udviklingen på den lange bane.

Skal vi rette op på vores økonomi, så skal vi have flere i arbejde, turde prioriterer i kommunes udgifter og investere i udviklingen af hele kommunen. 

Vi skal investeringer i bedre kernevelfærd, et levende fritids- og kulturliv og bedre forhold for erhvervslivet. Investeringer der gør vores kommune bedre og mere attraktiv, så vi kan tiltrække borgere og virksomheder, og servicere dem vi har endnu bedre.