Anja Nielsen

Anja Nielsen - Byrådskandidat for Venstre i Slagelse Kommune

Anja Nielsen

E-mail: anja@dabbolig.dk
Telefon: +45 20 98 32 50

Alder: 52 år

Bopæl: Skælskør
Ansat i Skælskør Boligselskab og sidder aktuelt med i Rådet for Socialt Udsatte og repræsenterer Slagelse Kommunes Boligorganisationer. 

Hvem er du?
Mit navn er Anja Nielsen og jeg er 52 år. Bor i Skælskør midtby med min søn på 17 år – har derudover en datter på 25 år, som bor i København. 

Jeg har i adskillige år arbejdet tæt på mennesker. Blandt andet i Dansk Røde Kors Asylsystem, Dansk Flygtningehjælp, kommuner og i de seneste ni år indenfor den almene sektor i og omkring det bolig sociale felt med udsatte boligområder. Jeg er ansat af Skælskør Boligselskab/DAB – Dansk Almennyttigt Boligselskab.

Aktuelt sidder jeg med i Rådet for Socialt Udsatte og repræsenterer Slagelse Kommunes Boligorganisationer. Derudover er jeg engageret i bestyrelse for BROEN Slagelse (udsatte børn i foreningsliv), samt Brug Bolden Danmark (fodbold for udsatte) som arbejder på åbning i Korsør.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget for Venstre?
Jeg har i mine ansættelser arbejdet meget med politisk niveau, men altid på en apolitisk måde. Nu synes jeg tiden er moden til at blive politisk aktiv i stedet for at være på sidelinjen. Jeg er brobygger og synes det er en styrke at arbejde på tværs af både holdninger og interesser og finde de bedste løsninger og gerne med bredest muligt opbakning.  

Jeg er socialliberal i hjertet og vil meget gerne være med til at tegne en tydeligere social og faglig profil. Jeg er tilhænger af et velfærdssystem, hvor vi tager os af andre. Dog handler det om tilgangen – vi skal ikke sætte folk i kasser med særlige mærker, men møde alle som individer. Vi skal hjælpe med at bygge den enkelte op til at blive stærkere og erkende egne ressourcer i stedet for at stigmatisere og klientgøre. 

Hvad vi du kæmpe for politisk?
Folk skal føle sig hørt og set og jeg sætter en ære i at møde og høre om såvel faggrupper som borgeres hverdag og forhåbentlig bidrage med erfaring, viden og nysgerrighed på hverdagen. Kommunalpolitik skal kunne mærkes lokalt med de særegne karakteristika og udfordringer, der tegner områder og kommunen som helhed.  

Balance opnås kun ved at være en erhvervsvenlig kommune, der understøtter virksomheder til at skabe vækst og i denne tid endnu mere jobvækst. 

Slagelse Kommune står over for nødvendige ændringer i både tænkning og kommunal praksis på flere områder blandt andet børn & unge, folkeskole, beskæftigelse og boligområder/helhedsplaner/ghettolov. Vi har også et senior/ældre område og tilhørende medarbejdere, som kræver et særligt fokus. Emner jeg har en klar holdning til og har brug for at komme tættere på og få mulighed for at få indflydelse på og ikke mindst, at kunne være med til at sætte retning for.