Ole Drost

Ole Drost - Byrådsmedlem for Venstre i Slagelse Kommune

Ole Drost

Formand for SK Forsyning
Bestyrelsesmedlem i Korsør Havn


E-mail: ole.drost@slagelse.dk
Telefon: +45 29 79 70 91PRÆSENTATION TIL KOMMUNALVALGET 2021

Hvem er du?

Mit navn er Ole Drost, jeg er 68 år, lærer og fritidslandmand. Jeg er gift med Kate, som er sygeplejerske. Vi har 2 voksne børn og 5 børnebørn, bosiddende i København. Politisk har jeg en lang karriere bag mig. Jeg er byrådsmedlem på 22. År. Jeg har været borgmester i Skælskør før kommunesammenlægningen. Ved sammenlægningsvalget i 2005 manglede jeg nogle få hundrede stemmer i at blive den nye kommunes borgmester. Fra 2010 - 2018 var jeg tillige regionsrådsmedlem i Region Sjælland, hvor vi gennemførte ny sygehusstruktur med udbygning af hospitalet i Slagelse og nyt psykiatrisygehus.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget for Venstre?
Jeg stiller op til valg i Slagelse, fordi vi skal have vendt den negative udvikling, vi er inde i i disse år. De store muligheder, vi er blevet givet, med en beliggenhed midt i Danmark med både motorvej, jernbane og en pragtfuld natur ved Sjællands Vestkyst, forspildes i disse år.

Hvad vi du kæmpe for politisk?
Det gælder om at få flere unge i arbejde og uddannelse. Det starter i børneinstitutioner og i folkeskolen. Vi har som uddannelsesby et enormt ansvar men også gode muligheder. Alt for mange er på offentlig forsørgelse i vores kommune. Alle skal have del i arbejdslivet.  

Vi skal have lagt en stabil linie for udvikling af bymidterne i vores 3 købstæder i et tæt samarbejde med borgere og erhvervslivet. I øjeblikket er der ikke skarpt nok fokus på dette.

I det hele taget skal vores erhvervsudvikling tilbage på sporet fra Sten Knuths tid-ligesom fokus på udvikling af vores landsbyer og landområder.  

I disse år planlægges og bygges alt for mange almennyttige boliger i Slagelse. Vi skal satse på ejerboliger. Der er i forvejen en alt for høj andel af almene boliger i især Slagelse og Korsør. Alle kan se, at kommuner med mange ejerboliger også har en befolkning, som er selvforsørgende. En undtagelse fra byggestop for almene boliger er seniorbofællesskaber, som vi skal sikre til en hastigt voksende andel af ældre medborgere, især i Skælskør har der været en stor efterspørgsel efter denne boligtype. Nye seniorbofælleskaber vil frigøre en masse huse til salg til nye, unge borgere, der kan skabe nyt liv og udvikling i vores købstæder.  

Højvandssikring af Korsør og Skælskør skal sikres høj prioritet.

Overordnet set skal Slagelse leve op til en forpligtelse om at sikre god børnepasning med udvikling og tryghed, gode og motiverende folkeskoler samt en værdig pleje til ældre og syge. Det er en kommunes vigtigste opgaver