Valgprogram KV21


Velfærd & Tryghed Udvikling En ansvarlig økonomi


Kære borger i Slagelse Kommune

Den 16. november 2021 skal du stemme til kommunalvalget her i Slagelse Kommune. Det er et utroligt vigtigt valg for Slagelse. Fremtiden er på spil og du skal vælge hvilken retning, vores kommune skal i. Og, ikke mindst, så skal du vælge, hvem der sætter retningen.

Alt for længe har vores kommune manglet en retning. Uenighederne har simpelthen fyldt mere end løsningerne. Det er et problem. Ikke fordi der ikke må være uenigheder, det skal der være i politik. Men fordi det tager fokus væk fra udviklingen af vores kommune.

Jeg tror på, at det er tid til en ny, tydelig retning for Slagelse Kommune. Der er brug for, at vi sætter vores kommune først. Og vi skal gøre det sammen. For helt ind i hjertet tror jeg på, at sammen er vi bedst.

I Venstre har vi store ambitioner for vores kommune. Og vi har mange forslag og ideer til, hvordan vi kan skabe udvikling i hele kommunen. Dem kan du læse om her i vores valgprogram. Vi har forsøgt at være tydelige, så du ved, hvad du kan forvente af os - også efter valget. Derfor har vi også sat målsætninger, som du kan måle os på de kommende år. Vi har gjort os umage for at stille realistiske mål fremfor at love guld og grønne skove uden målbare mål. 

Du kan også møde vores 30 kandidater. Vi har vidt forskellige baggrunde på tværs af alder, erfaring og geografi, og vi står sammen og kæmper for en ny retning for vores kommune. Vores forskellighed er en styrke, som skaber dynamik, brede løsninger og bidrager med kompetencer og erfaringer, som vi har med fra både det private og offentlige arbejdsmarked.

Hvis jeg får jeres tillid til at blive jeres næste borgmester, vil jeg sætte samarbejdet først. Jeg vil insistere på ordentlighed. Og jeg vil altid have ansvarligheden for øje. Jeg vil være borgmester for HELE Slagelse Kommune. Også dem, der ikke stemmer på mig.

Jeg vil samle et bredt flertal af byrådet om vores fælles udfordringer. Vores økonomi, som er udfordret, især på ubalance på driften og en upræcis retning på anlæg. Vores velfærd, som er presset. Ledigheden, som er for høj. Ghettoområderne og utrygheden i kommunen. Det skal vi have rettet op på. 

Der skal styr på økonomien, ellers er der ikke råd til at investere. Investere i udvikling af vores kommune, der har så meget potentiale. Investeringer i bedre velfærd, i bedre uddannelse, et levende fritids- og kulturliv og bedre forhold for erhvervslivet. Investeringer, der gør vores kommune bedre og mere attraktiv, så vi både kan yde velfærd til dem, som bor i kommunen og så vi kan tiltrække flere borgere og virksomheder. Det gør vi ved at sige klart ja til nye arbejdspladser, altså både ved at fastholde og udvikle de nuværende samt tiltrække nye arbejdspladser.

I Venstre er vi klar på opgaven. Jeg er klar på opgaven. Men vi, og jeg, kan ikke gøre det alene, hvis vi skal gøre det ansvarligt og ordentligt. Derfor skal vi gøre det i samarbejde.

Derfor er mit løfte til dig: Jeg vil sætte mig i spidsen for, at vi begynder at løse vores udfordringer sammen. Det kræver ansvarlighed, handling og mod. Men jeg tror på det. Jeg tror på, at vi sammen kan sikre vores velfærd og tryghed. At vi sammen kan skabe udvikling. For sammen er vi bedst.

Når du skal stemme til kommunalvalget, så er det de ting, som du skal stemme om. Du skal stemme om retningen for vores kommune. Og når stemmerne er talt op, er der brug for, at ansvarlighed, ordentlighed og samarbejde indfinder sig i byrådet igen. Allerede på valgnatten - og de kommende år frem. 

Det er på tide. Det skylder vi hinanden. Det skylder vi dig, virksomhederne og vores medarbejdere. Så vi sammen kan skabe udvikling og investere i vores kommune.

På vegne af hele Venstre i Slagelse Kommunes kandidathold

Knud Vincents, Borgmesterkandidat


Sammen kan vi skabe: Velfærd & Tryghed

En kommunal kerneopgave er at levere god kernevelfærd. Det handler om gode dagplejer, børnehaver og folkeskoler, det handler om en værdig ældrepleje, hjælp til mennesker med handicap og generel støtte til borgere på kanten af samfundet. I den seneste periode er Slagelse Kommunes udgifter vokset med over 800 mio. kr. - det svarer til ca. 1000 ekstra pædagoger, SOSU’ere eller lærere, selvom vi ikke er blevet flere borgere. Mærker du det i hverdagen? Er kernevelfærden blevet markant bedre? 

Den gode kernevelfærd må og skal prioriteres. Når økonomien i vores kommune vokser, skal det komme vores borgere og virksomheder til gavn. Samtidig skal vi sikre de rigtige rammer om velfærden. Det handler om at have flere muligheder for at vælge selv og en større frihed for de ansatte. I Venstre vil vi sikre valgmulighederne.

Og vi vil arbejde målrettet med at skabe værdi og tryghed for alle borgere i Slagelse Kommune. Tryghed betyder for Venstre, at alle har mulighed for personlig frihed, med friheden følger naturligvis ret og pligt til at tage ansvar og ejerskab for sig selv og fællesskabet.  

Alle skal kunne føle sig trygge og sikre, uanset hvor de bor og færdes.  

I Venstre har vi et liberalt menneskesyn og giver plads til forskellighed. Vi laver løsninger for mennesket frem for systemet og bifalder frisind og forskellighed, når der samtidig er respekt og accept af det omgivende samfund. 

I Venstre tror vi på, at vi sammen skaber bedre kernevelfærd og større tryghed i Slagelse Kommune. Derfor går vi i Venstre i Slagelse Kommune til valg på at skabe:


Sammen kan vi skabe: Udvikling

Udover at sikre kernevelfærden i vores kommune, vil vi skabe udvikling i hele vores kommune. 

Vi er optaget af at skabe vækst og arbejdspladser. 

Vi er optaget af at skabe et levende kultur-, fritids- og idrætsliv. 

Vi er optaget af at udvikle vores 3 købstæder, 100 landsbyer, 2 øer og alle landdistrikter i en balance. 

Vi er optaget af at tiltrække virksomheder og arbejdspladser. 

Vi er optaget af at tiltrække nye uddannelser. 

Og vi er optaget af at gøre det, samtidig med at vi har fokus på bæredygtighed.

I Venstre tror vi på, at vi sammen skaber udvikling i hele Slagelse Kommune. Derfor går vi til valg på at skabe:


Sammen kan vi skabe: En ansvarlig økonomi

Skal vi levere tryghed, velfærd og udvikling, så kræver det at der kommer styr på økonomien. Det har der ikke været de sidste fire år. Derfor er fundamentet for de næste fire år, at vi igen får en økonomisk holdbar politik. Derfor går vi til valg på:


En ansvarlig økonomi


Sammen kan vi skabe: En ansvarlig økonomi

Skal vi levere tryghed, velfærd og udvikling, så kræver det at der kommer styr på økonomien. Det har der ikke…

LÆS MERE

Udvikling


Sammen kan vi skabe: Udvikling

Udover at sikre kernevelfærden i vores kommune, vil vi skabe udvikling i hele vores kommune. 

Vi…

LÆS MERE

Velfærd & Tryghed


Sammen kan vi skabe: Velfærd & Tryghed

En kommunal kerneopgave er at levere god kernevelfærd. Det handler om gode dagplejer, børnehaver og folkeskoler,…

LÆS MERE