Stén Knuth

Stén Knuth er medlem af Slagelse Kommunes økonomiudvalg, børne- ungeudvalg, samt kultur og fritidsudvalget.


Stén er tillige folketingskandidat for Venstre i Holbæk kredsen