Skælskør


Sammen kan vi skabe: Udvikling i Skælskør

I Skælskør vil vi understøtte og inddrage den helt særlige frivillige indsats, der er så vigtig – og kendetegnende for Skælskør. For at det kan fortsætte, skal det understøttes fra Slagelse Kommune og ikke en yderligere opgaveglidning over på de frivillige kræfter. I Venstre ønsker vi Skælskør forsat skal udvikle sig med stærkt fokus på bevarelse af alle de spændende kulturer og de skønne miljøer, der kendetegner Skælskør.  

Derfor vil vi:

1. Sikre flere seniorboliger

Der mangler seniorboliger i Skælskør og derfor vil vi bygge flere seniorboliger, så flere kan få muligheden for at bo i seniorbolig.

2. Lave højvandssikring

Vi ønsker en klog højvandssikring af Skælskør, og derfor ser vi gerne en sluseløsning ved ”Slagternæs”. På den måde sikrer vi også det unikke havnemiljø i Skælskør, samt den helt unikke natur i Borrebymoserne og undgår saltvand og ødelæggelser. 

3. Understøtte den lokale detailhandel

Venstre vil sikre, at Skælskør kan have et levende miljø i bymidten. Vi vil sikre, at vi fremover har en god variation af butikker og restaurationer i Skælskør. Derudover ønsker vi mere liv i bymidten, som skal understøttes af kommunen. 

4. Understøtte det lokale ungearbejde

Det store arbejde, der i flere år er sket som et samspil mellem foreningslivet, erhvervslivet, boligselskaber, politi, lokalrådet, skolebestyrelser mv., skal fortsætte. Det sikrer gode og nye muligheder, så de unge får gode rammevilkår og tilbud i form af konkrete handlinger.