Økonomisk ansvarlighed


Sammen kan vi skabe: Økonomisk ansvarlighed

I de sidste mange år har vi diskuteret økonomi i Slagelse Kommune. Og det er der en grund til, for i de seneste par år har der ikke været styr på økonomien. Gælden stiger, udgifterne vokser uden, at indtægterne følger med og budgetterne skrider. Det skal vi rette op på. Og det vil vi rette op på i Venstre. For en ansvarlig økonomi er forudsætningen for, at vi kan investere i velfærd og udvikling. Egentlig ønsker vi bare at følge den økonomiske politik, et enigt byråd har vedtaget.

Derfor vil vi:

1. Bringe balance i budgetterne og afdrage gæld fremfor at optage gæld.

I Venstre vil vi fjerne gældslænkerne fra vores børn. Populært sagt ønsker vi ikke at sende regningen videre ind i børneværelset. Vi skal ikke finansiere vores udgifter med gæld. Vi skal have balance i budgetterne og afdrage gælden. Vi gjorde det i sidste periode, vi vil gøre det igen. Vores langsigtede mål er, at Slagelse Kommune skal være fri for gæld. Det vil frigøre penge til de gode investeringer også i fremtiden.

2. Skabe overskud og råd til investeringer

Politik er prioriteringer. Hvis vi skal skabe udvikling og bedre velfærd, så kræver det, at vi tør prioritere. Vi skal skabe overskud i vores budgetter gennem prioriteringer, så vi kan udvikle vores kommune og velfærd med investeringer.

3. Sikre en politisk retning med retvisende og gennemsigtige budgetter.

Venstre vil have retvisende og gennemsigtige budgetter, så vores medarbejdere kender den politiske retning. Vi skal undgå, at vi først træder hårdt på speederen i første halvår og sætter projekter i gang, for derefter at træde hårdt på bremsen i andet halvår og stoppe op på økonomien. Vi skal have en jævn god drift med overblik og indblik. Det giver tid og fokus til langsigtet udvikling. 

4. En realistisk kassebeholdning

De sidste par år har borgmesteren kun haft fokus på at have en stor kassebeholdning. I Venstre anerkender vi, at den er vokset, men det er sket, fordi gælden er steget massivt. I Venstre vil vi have en kassebeholdning, der afspejler en reel opsparing. Kassebeholdningen skal ikke være et mål i sig selv, så vi blot optager lån af den grund, eller at vi ikke foretager de nødvendige investeringer i tide. I Venstre vil vi følge KLs anbefalinger om kassebeholdningens størrelse. 

5. Tydelige ledelsessystemer

Venstre vil sikre, at ledere og medarbejdere kan træffe beslutninger på et kvalificeret datagrundlag, også på tværs af områder. Det kan være via det ledelsessystem, vi indførte i sidste periode. Vi vil sikre, at beslutningstager kan få et godt overblik og indblik som grundlag for at træffe beslutninger. Vores erfaringer viser, at alene på den konto kan vi skaffe et 2 cifret millionbeløb til vores kernevelfærd. 

6. Intelligent økonomistyring

Venstre vil have opgraderet leverandørstyring, opfølgning og kontraktstyring. Venstre vil sikre, at vores økonomisystems fulde potentiale bliver udnyttet, så kompetencer og organisering anvendes bedst muligt til at understøtte driften og sikre den gode velfærd til den rette pris. De sidste par år er det sket alt for ofte, at budgetterne skrider og skaber usikkerhed i prioriteringerne. Det skal vi have stoppet.

7. Et stop for medarbejderflugten

De seneste år er mange medarbejdere stoppet i Slagelse Kommune til vores nabokommuner. Det er et tydeligt tegn på, at der mangler ledelse. I Venstre vil vi stoppe medarbejderflugten. Vi skal sikre, at Slagelse Kommune kan rekruttere de bedste medarbejdere. Det er altafgørende for, at vi får vendt udviklingen og kan levere den bedste service til borgerne. Det gør vi med tydelig ledelse, hvor vi skaber et bredt samarbejde med visionære langsigtede mål, gerne med aftaler, der rækker ind over valgperioder - samtidigt med, at medarbejdere og ledere inddrages i, hvordan opgaverne skal løses.

8. Genoptage indsatsen med salg af kommunale ejendomme

Vi ønsker at sælge ud af de kommunale ejendomme, som ikke bruges. Vi skal gennemgå bygningsmassen for at se, hvad der kan undværes for at nedbringe vedligeholdelse og løbende udgifter.