Lederskab fra dag 1


Sammen kan vi skabe: Lederskab fra dag 1

En kommune drives af borgmesteren og byrådet. Det kræver en tydelig retning og klare prioriteringer. I Venstre vil vi sikre dette. Vi vil tage lederskab fra dag 1 og sikre en klar politisk retning, præcis som beskrevet i dette program. 

Derfor vil vi:

1. Sikre politisk ejerskab fra dag 1

I Venstre ved vi, at politisk retning og ejerskab betyder alt for driften af en kommune. Derfor ønsker vi, at politikerne skal sætte en fælles og tydelig retning fra dag 1 - og derefter tage ejerskab over den i fællesskab. Vores bud står i valgprogrammet, men retningen skal naturligvis besluttes af et bredt flertal.

2. Skabe tydelige prioriteringer og en klar plan allerede i det første år

I Slagelse har vi haft for vane at lave kommuneplanen i slutningen af byrådsperioden. Det giver ikke mening og det vil vi ændre. Et nyt byråd skal sætte en tydelig fælles retning fra start, så vi gennem perioden kan arbejde på at føre den ud i livet i fællesskab. I Venstre forestiller vi os, at vi prioriterer 3-4 områder, hvor vi sætter benhårdt ind og er enige om at samarbejde bredt og lægge de politiske kampe væk.

3. Arbejde for et bredt samarbejde i hele byrådet

Hvis vi skal vende udviklingen i vores kommune, så kræver det en langsigtet indsats. Derfor skal løsningerne også være brede, så vi kan sikre, at de også holder efter et valg. Et byråd styres bedst i bredt samarbejde og ikke med snævre flertal. Derfor vil vi, så ofte det er muligt, søge det brede samarbejde i byrådet.

4. Være en tilgængelig og dialogsøgende borgmester for alle - borgere, medarbejdere og virksomheder

En borgmester er først og fremmest til for borgerne. Derfor vil vi sikre, at vores borgmester er en tilgængelig og dialogsøgende borgmester. Har du lyst, så kan du allerede nu skrive til vores borgmesterkandidat, Knud Vincents, på: vincents@post.tele.dk eller 20459798. 

5. Sikre en samlet indsats for nationalt fokus på lokale forhold

I Venstre i Slagelse ved vi, at national opmærksomhed på vores lokale ønsker ikke kommer af sig selv. Derfor vil vi sætte borgmesteren for bordenden og samle alle lokale folkevalgte på tværs af partier, fra byråd til folketing, og sætte fokus på vores ønsker. Det gælder broafgiften, udvidelse af rute 22 og 23, trafikstøj og meget mere. Det kan også bruges til at styrke fokus på tiltrækning af nye uddannelser, arbejdspladser og udvikling af sygehuset, Antvorskov og flådestationen.