Korsør


Sammen kan vi skabe: Udvikling i Korsør

Det er vigtigt, at vi skaber udvikling i hele kommunen. Alt for længe er Korsør blevet affolket, og det skal vi have ændret på. Derfor vil vi i Venstre udvikle Korsør. 

Det vil vi gøre ved at:

1. Sikre udvikling af Halsskov Færgehavn

Vi vil fortsat arbejde for, at vandsportscentret bliver udbygget og bliver det trækplaster, som området er.

2. Nytænke havnefronten

Vi ønsker en nytænkning af havnen med fokus på mere liv på Korsørsiden for at gøre denne strækning mere hyggelig og aktiv. En havnefront med cafeer og liv, evt. med en ny gang/cykelbro til Halskovsiden.

3. Lave højvandssikring

Vi ønsker en klog højvandssikring af Korsør på en måde, hvor vi kan sikre det unikke havnemiljø og samtidig beskytte byen.

4. Understøtte den lokale detailhandel

Venstre vil sikre, at Korsør kan have et levende miljø i bymidten. Vi vil sikre, at vi fremover har en god variation af butikker og restaurationer i Korsør.  

5. Sikre udvikling omkring Solens Plads

Vi skal binde Solens Plads bedre sammen med gågaden og Havnearkaderne. Det kan være med ny kunst, byggefelter til nybyggeri med erhverv og moderne boliger i centrum med fokus på mere liv i bymidten. Eller byfornyelsesmidler til ejendomme, der trækker bymiljø ned.