Jørn-Ole Didriksen

Jørn-Ole Didriksen - Byrådskandidat for Venstre i Slagelse Kommune

Jørn-Ole Didriksen

E-mail: jordi@slagelse.dk
Telefon: +45 40 40 17 75

Alder: 70 år

Bopæl: Korsør
Byrådsmedlem og selvstændig med egen sikkerhedsvirksomhed.

Hvem er du?
Jeg hedder Jørn-Ole Didriksen og jeg er gift med Solveig, har 3 børn og 3 børnebørn som alle bor i Kommunen. Jeg er 69 år og driver en selvstændig sikkerhedsvirksomhed der uddanner i førstehjælp, brandbekæmpelse, evakuering, kriseledelse, krisehåndtering og krisehjælp. Derudover udarbejder jeg terror- og beredskabsplaner for virksomheder og institutioner m.fl., og fortager sikkerhedsgennemgang af virksomheder samt medvirker i større arrangementer med vagt- og sikkerhedsopgaver.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget for Venstre?
Jeg stiller op for påvirke udviklingen i vores kommune i en positiv retning til glæde og gavn for alle vores borgere

Hvad vi du kæmpe for politisk?
Jeg vil kæmpe for at vi skaber de bedste vilkår for erhvervslivet i Slagelse Kommune, samt videreudvikler turisterhvervet som er indgangen til velstand i vor kommune.

Jeg vil sørge for de bedste betingelser for borgerne i Slagelse Kommune, fra vugge til grav, herunder etablering af et hospice i kommunen i samarbejde med regionen.

Jeg vil skabe en tryg og sikker kommune at færdes i, med et godt og sundt kulturudbud, som også dækker i kommunens yderområder.