INVITATIONER TIL MØDER OM FORSVARSFORBEHOLDET

3. april 2022

Hold dig fuldt opdateret og informeret om den kommende folkeafstemning. Vi inviterer til to informationsmøder den kommende tid


Det er helt sikkert ikke gået jeres ”næse” forbi, at dansk sikkerheds- og forsvarspolitik afgørende har ændret sig over de sidste 30 år, specielt de seneste måneder. I forbindelse med det ”nationale kompromis” blev det bl.a. besluttet, at der 1. juni 2022 skal afholdes en folkeafstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet.  

Derfor arrangerer Venstre i Slagelse Kommune to arrangementer i den nærmeste fremtid. Det første møde er et medlemsmøde, der afholdes på Skælskør Bibliotek 21. april. Det andet møde er et tværpolitisk møde, der afholdes på Slagelse Bibliotek 4. maj. Hvis du har behov for yderligere information, kan Morten Danielsson kontaktes på e-mail: morten.danielsson@gmail.com

Medlemsmøde 21. april kl. 19-21 på Skælskør Bibliotek

Programmet for mødet er:

1.Perspektivering set fra EU ved Linea Søgaard-Lidell (medlem af EU-parlamentet for Venstre)

2.Hvad er EU-forsvar & Hvad betyder det danske EU-forsvarsforbehold (faktuelt oplæg)

3.Perspektivering set fra ”Borgen” ved Sten Knuth (medlem af Folketinget for Venstre) 

 

Under hele mødet kan der stilles spørgsmål og debatteres. Ikke mindst er der mulighed for at spørge ind til og forstå, hvad der rører sig i Bruxelles og på Christiansborg. 

Praktisk information

Debatmødet afholdes på Skælskør Bibliotek i det store mødelokale, Vestergade 4, 4230 Skælskør. Der er plads til maksimalt 115 personer, deltagelse efter ”først til mølle” princippet.

 

-- 

 

Tværpolitisk møde 4. maj kl. 19-21 på Slagelse Bibliotek

Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige er inviteret til at deltage med et medlem af Folketinget, som skal debattere deres respektive partiers holdninger og anbefalinger til det danske forsvarsforbehold med de fremmødte mødedeltagere. 

For at tilse at debatten starter på et oplyst grundlag, indledes mødet med et ca. 30 minutters oplæg ved Annemarie Peen Rodt, som er Ph.d. i International Sikkerhed, og lektor ved Forsvarsakademiet, samt Anne Ingemann Johansen, Ph.d. i EU’s Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik. Anne har forsket i EU som sikkerhedspolitisk aktør siden 2014, og arbejder nu ved Syddansk Universitet.

Programmet for mødet er:

1.Hvad er EU-forsvar & Hvad betyder det danske EU-forsvarsforbehold (Annemarie & Anne)

2.Hvad anbefaler partierne og hvorfor (2 minutters indlæg per parti)

3.Debat 

Praktisk information

Debatmødet afholdes på Slagelse Bibliotek (Store sal), Stenstuegade 3, 4200 Slagelse. Der er plads til maksimalt 130 personer, deltagelse efter ”først til mølle” princippet.