Helle Jacobsen

Helle Jacobsen - Byrådskandidat for Venstre i Slagelse Kommune

Helle Jacobsen

E-mail: hellejac@slagelse.dk
Telefon: +45 54 64 81 13

Alder: 54 år

Bopæl: Kirke Stillinge
Byrådsmedlem og leder af ungeindsatsen og UU-vejledningen i Sorø Kommune.

Hvem er du?
Mit navn er Helle Jacobsen. Jeg er 54 år og arbejder som leder af ungeindsatsen og UU-vejledningen i Sorø Kommune. Derudover er jeg formand for aftenskolen LOF i vores kommune og med i bestyrelsen for Antvorskov Plejecenter. Jeg er også bestyrelsesmedlem i Musikskolen og på VUC Klar. Privat bor jeg i dejlige Kirke Stillinge sammen med Lars – og jeg har 2 voksne sønner, som er flyttet hjemmefra. 

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget for Venstre?
For mig handler politik om værdier og livskvalitet – og udvikling – for alle generationer. Jeg blev valgt til byrådet helt tilbage til 2010 og jeg motiveres af at være med til at gøre en forskel med de værdier, jeg bringer med fra mit liberale grundsyn: Ordentlighed, hæderlighed, respekt for andre mennesker. 

Hvad vi du kæmpe for politisk?
Jeg har arbejdet med mennesker i mange år og især skole- og uddannelse ligger mit hjerte nært. Jeg arbejder for, at vores børn og unge mennesker lykkes med uddannelse og arbejde – derfor skal vi også lykkes i folkeskolen og i overgangen til ungdomsuddannelse. Alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan og min grundholdning er, at alle har et talent – alle er gode til noget og skolen skal hjælpe med at finde talenterne.

Livskvalitet handler også om at have gode tilbud og muligheder for den ældre generation. Jeg arbejder for, at vores ældre, som har brug for hjælpemidler, kan få dem uden lange ventetider. At der er seniorboliger i lokalområderne, så man som ældre kan bo der, hvor man helst vil. Og så er jeg som formand for LOF også med til at skabe gode fritidsaktiviteter for alle aldre. 

Vores kommune skal på landkortet med positive historier. Vi har så helt utroligt meget at byde på, når man kigger nærmere efter – det vil jeg gerne gøre langt mere synligt, så vi er attraktive for både turister og tilflyttere. 

Erhvervslivet skal styrkes med smidig og hurtig sagsbehandling i forvaltningen og inviteres til samarbejde, så vi kan udvikle vores dejlige kommune sammen.