Generalforsamling 2020

2. februar 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Venstre Slagelse.


Kom og vær med til at vælge ny formand og sammensætte den nye bestyrelse.  

Tirsdag den 25. februar 2020. kl. 19.00

Hos virksomheden Westrup, Sorøvej 21, 4200 Slagelse

Invitation til fællesspisning kl. 18.00

Før generalforsamlingen afholdes fællesspisning.

Pris kr. 100,00, pr. person, inklusive vand og kaffe betales ved ankomst.

Tilmelding til spisning senest 16. februar 2020 til mail vincents@post.tele.dk

Under spisningen vil der blive givet en orientering om virksomheden. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne, udleveres ved indgangen. 


Efter generalforsamlingen: Politisk orientering og drøftelse om Venstres arbejde nu og i fremtiden. 

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Knud Vincents, formand

20459798