Et opgør med parallelsamfund


Sammen kan vi skabe: Et opgør med parallelsamfund

I Slagelse Kommune har vi to boligområder kategoriseret som hård ghetto i henholdsvis Korsør og Slagelse. Herudover to udsatte boligområder i Skælskør og Slagelse Syd. Der har i årtier været målrettede indsatser i områder uden signifikant ændring. 

Fællesskaber har rod i vores historie, kultur og værdier og er rammesættende for vores vision – også i og omkring de udsatte boligområder. Venstre ønsker, alle har en naturlig interesse i at kende, respektere og indordne sig under dansk lovgivning, kultur, normer og demokratiske spilleregler. 

Derfor har vi et klart mål for vores kommune: 

  • Der skal være 0 ghettoområder i Slagelse Kommune i år 2025.

For at opnå det, så har vi en lang række initiativer vi vil sætte i gang:

1. Eftersyn af sociale indsatser samt herunder boligsocial helhedsplan

I Venstre ønsker vi et eftersyn af sociale indsatser samt herunder boligsocial helhedsplan. Efter årtier skal der findes nye udviklingsmuligheder med høj grad af medejerskab fra boligorganisationer og beboerdemokrati og efter større nærhedsprincipper med stærke samarbejder mellem NGO, beboere og kommune som understøttende. 

2. Et tæt samarbejde mellem kommunen, boligforeningerne og politiet

Venstre støtter nærpoliti og partnerskaber mellem kommune, politi og boligorganisationer. Større tryghedsindsats og håndtering for alle boligområder i kommune og et helhedssyn, så udfordringer ikke rykkes rundt i kommune. Vi anerkender politiets brug af zoneforbud, så ingen områder skal belastes af dominerende og hensynsløs opførsel. 

3. Nultolerance overfor social kontrol

Venstre har nultolerance overfor social kontrol, der hæmmer aktiv deltagelse på arbejdsmarked eller uddannelse. Vi ønsker derfor aktiv handling på såvel social kontrol som socialt bedrageri.

4. Fokus på exitprogrammer og kontrol med misbrug af offentlige midler ved rocker/bande tilhørsforhold 

Venstre ønsker endvidere særlig kontrol med misbrug af offentlige midler ved rocker/bande tilhørsforhold.  Der skal revision af exitprogram i forhold til, hvordan flere kommer ud af rocker/bandekriminalitet, også de, der har en perifer tilknytning. 

5. Ingen ydelser uden aktivering

Venstre ønsker Slagelse Kommune i højere grad sætter fokus på, at langt flere bliver selvforsørgende og bidrager til fællesskabet. Der skal fokus på beskæftigelse, uddannelse og deltagelse i aktive tilbud for alle målgrupper fremfor passiv forsørgelse. Vi tror på, at den bedste integrationsindsats sker på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi have flyttet langt flere fra passiv forsørgelse til arbejde. Derfor skal ydelserne betinges af aktivering, så bl.a. flere indvandrerkvinder finder vej til job. Det kan være uddannelsesaktivering eller 37 timers arbejde.

6. Stop for vanvidskørsel

Overholdes den gængse færdselslovgivning ikke, skal der være hård konsekvens. Vi vil ikke tolerere vanvidskørsel. Derfor vil vi også sætte fokus på trafiksikkerhed og sætte trafikchikaner op de steder, hvor det i særlig grad sker.