En forbedret infrastruktur


Sammen kan vi skabe: En forbedret infrastruktur

Et vigtigt element for udviklingen af vores kommune er god infrastruktur. I Venstre ønsker vi at forbedre vores infrastruktur lige fra flere cykelstier og stisystemer til at arbejde for flere gode pendlerforhold og parkeringspladser.

Derfor vil vi:

1. Sætte fokus på cykelstier i kommuneplanen

I Venstre tror vi på, at vi skal indtænke cykelstier langt mere overordnet i vores kommuneplan. Der skal være muligt at komme rundt på cyklen i vores byer, om det så er til skole, når man skal handle eller nyde det gode vejr.

2. Se på en udvidelse af vores stier og stisystemer

I Venstre ønsker vi at udvide vores stisystemer og etablere flere stier i hele vores kommune. Vi drømmer om flere oplevelsesstier, lys på fodsporet i byen og at føre fodsporet helt ind til byen, så der skabes sammenhæng til de grønne områder og ”den grønne løber”.

3. Reducere parkeringsnormerne

I Venstre ønsker vi, at parkeringsnormer ved udviklingsprojekter skal ned. Dette har vi i Venstre kæmpet for i denne periode og det vil vi gennemføre. 

4. Etablering af et centralt parkeringshus i Slagelse

I Venstre vil vi etablere et parkeringshus på nordsiden af stationen til pendlere og de studerende på de nærliggende uddannelser. Det vil samtidigt skabe en langt mere sikker – og mindre - biltrafik på Sdr. Stationsvej.

5. Sikre en samlet indsats for en forbedret lokal infrastruktur

I Venstre i Slagelse ved vi, at national opmærksomhed på vores lokale ønsker ikke kommer af sig selv. Derfor vil vi sætte borgmesteren for bordenden og samle alle lokale folkevalgte på tværs af partier, fra byråd til folketing, og sætte fokus på vores ønsker. Det gælder broafgiften, udvidelse af rute 22, trafikstøj og meget mere. Det kan også bruges til at styrke fokus på tiltrækning af nye uddannelser, arbejdspladser og udvikling af sygehuset, Antvorskov og flådestationen.

6. Sikre god busdækning

I Venstre ved vi, hvor meget det betyder, at der er adgang til gode transportmuligheder. I Venstre vil vi sikre en ordentlig busdækning i hele kommunen. Derfor har vi også været tilhængere af fribus-projekterne, som er med til at give adgang til offentlig transport i hele kommunen. Dog har vi haft nogle forbehold til fribus 2 og stemt mod en rute, bl.a. fordi ruten omkring Skælskør giver en alt for lang transporttid til skole. Skolebuskørsel bør køre ind til skolerne og ikke væk fra dem.

7. Fokus på pendlerforhold

Slagelse Kommune er en pendlerkommune for mange. Derfor skal vi også sikre gode pendlerforhold. Det gælder både adgang til parkering tæt ved vores to stationer, men også en koordineret indsats for at sikre togafgange fra Slagelse.

8. Opsætte flere ladestandere til elbiler

Vi ønsker at etablere flere ladestandere, så også private med el-biler får gode muligheder for at lade op. I Venstre vil vi sætte fokus på dette ved nybyggeri.