Christopher Trung

Christopher Trung - Byrådskandidat for Venstre i Slagelse Kommune

Christopher Trung

E-mail: trung@slagelse.dk
Telefon: +45 21 40 80 28

Alder: 27 år

Bopæl: Slagelse
Byrådsmedlem og arbejder til daglig som softwareudvikler.

Hvem er du?
Mit navn er Christopher Trung Paulsen, og jeg 26 år. Jeg er opvokset i Slagelse, og er adopteret fra Vietnam. Til daglig arbejder jeg som softwareudvikler i eSmiley A/S.  
Jeg er kærester med Laura, der læser til SOSU-assistent, og vi bor i Slagelse.  

En stor del af min fritid bruges på frivilligt arbejde i det lokale foreningsliv, hvor jeg drives af at gøre en forskel for lokale børn, unge og voksne, der har det svært. Jeg er blandt andet tidligere formand for Slagelse Ungeråd, og er tidligere modtager af Lions Club Lederpris 2017. 

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget for Venstre?
Jeg stiller op for Venstre, fordi jeg ønsker at der er et liberalt modstykke på handicap- og socialområdet til årtiers fejlslagen kassetænkning, der alt for hurtigt afskriver borgerens muligheder for at nå sine drømme. Jeg stiller op for Venstre, fordi mit liberale hjerte banker for at bringe frihed og ordentlighed til mine medborgere, uanset hvem de er. 
Jeg vil være med til at vi får genskabt tilliden til velfærdssamfundet, et trin ad gangen. 

Hvad vi du kæmpe for politisk?
Både som menneske og som politiker, kæmper jeg for særligt for mennesker med handicap og udsattes sag i Slagelse Kommune. For når bureaukratiet trænger sig på, og det pludselig bliver nødvendigt at kende paragrafferne for at kræve sin ret, er det ofte de svageste i samfundet der risikerer at blive tabt i forbifarten. Men retssikkerhed er en ting der gælder for alle, uanset om det er i en byggesag eller en socialsag. Så man kan sige at jeg kæmper for mindre bøvl og mere service fra kommunens side af. Det er dét jeg har gjort siden jeg blev valgt ind i Slagelse Byråd i år 2017. 

For efter min mening oplever alt for mange borgere i Slagelse Kommune i dag at deres livssituation bliver reduceret til at være en sag, i mødet med kommunen. Det ser vi på blandt andet på børne- og ungeområdet, på jobcentret og på handicapområdet. Det kæmper jeg for at lave om på. 
Borgernes tillid til velfærdssamfundet skal genskabes i takt med at retssikkerheden kommer i højsædet. 

Læse mere om mig på min hjemmeside