Christopher Trung

Byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen er en af de førende fortalere for saglighed, frihed og ordentlighed, blandt de 31 medlemmer af Slagelse Byråd. 

Med et brag af en valgkamp frem mod valget i 2017, sprang han opstillingslisten for Venstre med hele 13 pladser på valgdagen, og rykkede direkte ind i byrådet som mandat nr. 15. Trods sin unge alder, har Christopher alligevel mere end 5 års erhvervserfaring. Derudover har han mere end 4 års erfaring med lokal foreningsledelse i en af Danmarks største humanitære ungdomsorganisationer.

Til daglig arbejder Christopher i København som IT-udvikler i en softwarevirksomhed. Udover at være politiker og IT-udvikler, spiller Christopher en central frivillig lederrolle i flere humanitære projekter, der gennem frivillighed gør en stor forskel for udsatte børn, unge og voksne i Slagelse Kommune. En rolle og en indsats, som Christopher også har fået stor anerkendelse for, bl.a. som modtager af Lions Lederpris 2017.

Se også https://www.trung.dk 

De bedste hilsner

Christopher Trung (V)
Byrådsmedlem, Venstre


Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, og 
medlem af Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (Handicap, psykiatri, misbrug, udsatte mv.)

Tlf. 21 40 80 28 // Facebook // Twitter
Frederiksgade 18, 1. sal, 4200 Slagelse