Christopher Trung

Byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen er en af de førende fortalere for saglighed, frihed og ordentlighed, blandt de 31 medlemmer af Slagelse Byråd. 

Med et brag af en valgkamp frem mod valget i 2017, sprang han opstillingslisten for Venstre med hele 13 pladser på valgdagen, og rykkede direkte ind i byrådet som mandat nr. 15. Trods sin unge alder, har Christopher alligevel mere end 5 års erhvervserfaring. Derudover har han mere end 4 års erfaring med lokal foreningsledelse i en af Danmarks største humanitære ungdomsorganisationer.

Til daglig arbejder Christopher i København som IT-udvikler i en softwarevirksomhed. Udover at være politiker og IT-udvikler, spiller Christopher en central frivillig lederrolle i flere humanitære projekter, der gennem frivillighed gør en stor forskel for udsatte børn, unge og voksne i Slagelse Kommune. En rolle og en indsats, som Christopher også har fået stor anerkendelse for, bl.a. som modtager af Lions Lederpris 2017.

Se også https://www.trung.dk 

De bedste hilsner

Christopher Trung (V)
Byrådsmedlem, Venstre


Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, og 
medlem af Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (Handicap, psykiatri, misbrug, udsatte mv.)

Tlf. 21 40 80 28 // Facebook // Twitter
Frederiksgade 18, 1. sal, 4200 Slagelse


Nok er nok – Stop svindel!


De mange sager om svindel med skatteborgernes penge skal tages alvorligt. Jeg er derfor glad for at Venstre har foreslået en tilbundsgående undersøgelse af mulig svindel i staten, der skal sikre, så vi i fremtiden undgår svindel med fællesskabets penge. 


Først var der Britta-sagen i Socialstyrelsen, hvor anklagen lyder på, at der er taget millioner af kroner fra de mest udsatte mennesker i Danmark. Og i denne uge er det kommet frem, at en række medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er anklaget for millionsvindel til fordel for eksempelvis renovering af egen bolig. Det er selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt. 

Jeg selv bliver dybt bekymret for, hvordan vores skattekroner bliver forvaltet. Man kan spørge sig selv, om der mon er den nødvendige kontrol. De seneste begivenheder understreger ihvertfald at der er brug for en bred undersøgelse af, hvordan styrelser og ministerier forvalter skattekroner, som skal gå til fællesskabet. Det skylder vi alle os der betaler skat i Danmark. Det skylder vi alle de dygtige medarbejdere i det offentlige, som hver dag udfører deres arbejde med dygtighed og ærlighed.  Og det skylder vi dem som har brug for den velfærd og omsorg, vores skattekroner er med til at understøtte. 


Derfor glæder det mig at Venstres folketingsgruppe har foreslået, at statsministeren sætter sig i spidsen og indkalder alle Folketingets partier til forhandlinger om at finde de nødvendige ressourcer til at undersøge, om lignende sager er forekommet i andre ministerier og styrelser. Undersøgelsen skal være færdig senest i sommeren 2020. Venstres folketingsgruppe vil sammen med Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Konservative, som allerede støtter Venstres forslag, forsøge at samle et flertal uden om regeringen for at få sat undersøgelsen i gang.
Det er nødvendigt med en tilbundsgående undersøgelse af alle relevante ministerier og styrelser, så vi kan få ryddet op!


Christopher Trung

Medlem af Slagelse Byråd for Venstre